Herlia Sdn. Bhd. (1291835-P)

1. Istilah

Dengan mengakses herlianaturals.com anda bersetuju untuk terikat dengan syarat layanan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan setuju bahawa anda bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang yang berlaku.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di Herlia Sdn. Laman web Bhd untuk tontonan sementara dan peribadi bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

1. mengubah atau menyalin bahan;
2. menggunakan bahan untuk tujuan komersial, atau untuk paparan umum (komersial atau bukan komersial);
3. berupaya menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web Herlia Naturals Sdn Bhd;
4. keluarkan sebarang nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau
5. pindahkan bahan ke orang lain atau "cermin" bahan-bahan di pelayan lain.

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Herlia Sdn. Bhd. Pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

Bahan-bahan di Herlia Sdn. Laman web Bhd disediakan berdasarkan 'apa adanya'. Syarikat Herlia Sdn. Bhd. Tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat-syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain.

Selanjutnya, Herlia Sdn. Bhd. Tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web ini.

4. Batasan

Herlia Sdn. Bhd. Atau pembekalnya bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul kerana penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan bahan-bahan di Herlia Sdn. Laman web Bhd, walaupun Herlia Sdn. Bhd. Atau syarikat Herlia Sdn. Bhd. Wakil yang diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang terdapat di Herlia Sdn. Laman web Bhd boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Syarikat Herlia Sdn. Bhd. Tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. Syarikat Herlia Sdn. Bhd. Boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Bagaimanapun Herlia Sdn. Bhd. Tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Syarikat Herlia Sdn. Bhd. Belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan tidak bermaksud sokongan oleh Herlia Sdn. Bhd. Laman web. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Syarikat Herlia Sdn. Bhd. Boleh mengubah syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Mengatur

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negeri atau lokasi tersebut.